Loading...
%PM, %02 %866 %2016 %19:%maj

SIO ansökan inlämnad

Uppdatering: Sju ansökningar kom in till Energimyndigheten varav tre valdes ut för en intervju. IFS ansökan med titeln ”Eco-Hydraulik” var en av dessa tre. Svar ska komma vecka 48.

Nu har IFS:s projektgrupp lämnat in en ansökan till Energimyndigheten om en satsning på hydraulik i Sverige. Satsningen är på 12 år med 40 miljoner/år i stöd från Energimyndigheten och lika mycket från industrin. Till ansökan har en uppdaterad agenda ”Innovativ Grön Hydraulik” tagits fram. Agendan kan laddas ner här. (Nyheten måste öppnas för att länkarna ska fungera.)

Agendan beskriver hur man kan stärka utvecklingen av nya innovativa produkter och lösningar för ett brett spektra av industriapplikationer som globalt efterfrågas. Planen samlar svensk världsledande hydraulikindustri - såväl små som stora företag, svensk forskning, aktörer och organisationer inom hydraulik i en gemensam strategisk forsknings- och innovationsplan fram till år 2030.  Den bidrar till att öka tillväxten och konkurrenskraften för Sveriges industri genom att exploatera den nya innovativa gröna hydrauliken som nu starkt växer fram. Både bland tillverkare av hydraulikkomponenter och system som tillverkare av maskiner, anläggningar och process- industri som bygger in hydrauliksystem i sina produkter och industriprocesser.

Visionen är att år 2030 ska Sverige vara en ledande nation inom innovativ grön hydraulik både forskningsmässigt som industriellt genom att:

  • Leda utvecklingen av produkter och tjänster kännetecknande av hög produktivitet, halverad energiförbrukning samt en hållbar livscykel.
  • Driva på FoU insatserna inom den innovativa gröna hydrauliken för ökade kundvärden och en omsorg om individen och miljön.

Strategin för att möta dessa behov och utmaningar är att:

  • Utveckla och etablera ett branschöverskridande FoU-program som exploaterar alla industrisektorssynergier och som exploaterar potentialen i den innovativa gröna hydrauliken som växer fram.
  • Utveckla ett antal branschöverskridande demonstratorprojekt som fördjupar samarbetena mellan Sveriges ledande akademiska lärosäten med hela Sveriges hydraulikindustri.
  • Utveckla arbetssätt som underlättar för små och medel stora företag att medverka i de olika FoU-insatserna.
  • Utveckla internationella samarbetsprojekt mellan svensk hydraulikforskning och ledande internationella hydraulikforskningscenter i USA, EU (Tyskland, England och Finland), Brasilien, Kina, Japan och Indien
Last modified on %PM, %06 %561 %2016 %12:%dec