Loading...
%PM, %06 %561 %2016 %12:%dec

Avslag på SIO ansökan

Energimyndigheten avslog IFS ansökan till ett innovationsprogram inom Eco-hydraulic. IFS har jobbat med denna ansökan länge och intensivt nu gäller det att bygga vidare på det vi byggt upp och lärt oss och söka andra projektpengar.

Energimyndighetens ansåg att ansökan var tydlig och väldefinierad med bra koppling med aktiviteter som utgår från identifierade
barriärer och det finns en väl beskriven koppling mellan dessa aktiviteter och programmets effektlogik. Ambitionen att stärka banden och aktiviteterna mellan
små och medelstora företag inom området med akademin och med de stora etablerade aktörema är god.

Energimyndigheten ansåg att svagheterna är storleken på SIO:t i jämförelse med möjligheten att attrahera de små och medelstora företagen samt akadimins förmåga att växla upp från en relativt låg nivå.

Expertpanelen rankade ansökan högt och den kallades som en av tre på intervju men mot bakgrund att endast en av de tre kallade ansökningarna kunde
finansieras så rekommenderade expertpanelen ansökan angående "Innovativa städer".

Last modified on %AM, %15 %352 %2017 %07:%feb