Loading...

IFS är en förening med målsättningen att Svensk industri skall vara världsledande inom hydraulik och pneumatik. Föreningen har varit verksam sedan 1972 under olika former och arbetssätt. Arbetet är inriktat på att kunskapsnivån inom hydraulik- och pneumatikområdet.

IFS gör detta genom att:

  • Utgöra ett forum för identifiering av behovsområden för forskning och andra kunskapshöjande aktiviteter.
  • Initiera forskningsprojekt.
  • Utgöra en industripartner till högskolor och andra forskningsinstitutioner.
  • Organisera industrimedverkan i olika forskningsprojekt..
  • Sprida information om forskningsresultat och om pågående forskning.

Under våren 2014 togs beslutet att IFS aktivt skall driva på framtagningen av en strategisk forsknings- och innovationsagenda för svensk hydraulik industri och forskning fram till år 2030.

Medlemskap-Avgifter

Inträdesavgift: 1 500:- (ej avdragsgill)
Medlemsavgift:  250:- (ej avdragsgill)
 
Avdragsgill serviceavgift: 
Vid senaste medlemsmötet antogs nya serviceavgifter. Den nya serviceavgiften baseras på företagens omsättning samtidigt som antalet steg har utökats.
 
Omsättning      <    250 MSEK  15000:-
Omsättning  250-   500 MSEK 18 750:-
Omsättning  500-   750 MSEK 22 500:-
Omsättning  750- 1000 MSEK 26 250:-
Omsättning 1000-1250 MSEK 30 000:-
Omsättning 1250-1500 MSEK 33 750:-
Omsättning 1500-1750 MSEK 37 500:-
Omsättning 1750-2000 MSEK 41 250:-
Omsättning     >    2000  MSEK 45 000:-
 
Institutioner, utbildningsorgan och konsultföretag:  5 000:-
 
Kontakta kansliet om ni vill bli medlemmar:

Kansli
Ekonomi, medlemsadministration 
Björn Löfgren 
Mäster Davids Gränd 12
165 75 Hässelby

Tel:0705 898576
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.