Loading...

Intresseförensingen för Fluid Systemteknik är en förening med målsättningen att Svensk industri skall vara världsledande inom hydraulik och pneumatik. Föreningen har varit verksam sedan 1972 under olika former och arbetssätt. Arbetet är inriktat på att kunskapsnivån inom hydraulik- och pneumatikområdet.

Projekt innovativ grön hydraulik

Projektets arbetsnamn ”Innovativ grön hydraulik” skall associera med den förnyelse som den globala hydraulikindustrin genomgår och de nya tillväxtmöjligheter som växer fram. En innovativ era som vi bara sett början på, och som baseras på en integrering av hydraulik med den senaste tekniken inom digitalelektronik- och reglering, sensorer, och miljövänliga hydraulikvätskor och tätningar. Den globala efterfrågan av energibesparande, miljöanpassade och hållbara hydrauliklösningar accelererar utvecklingen av ny innovativ ”grön” hydraulik. Här kan Sverige fortsätta stärka sin världsledande position. Hydraulikens stora kommersiella betydelse och potential skall ligga till grund för en nationell nysatsning, ett så kallat Strategiskt Innovationsområde (SIO) som planeras startas upp under 2016.

Höstmöte/Teknikdag

Varje är arrangeras en teknikdag med intressanta föredrag om Hydraulik och Pneumatik. Dagen är öppen för både medlemmar och ickemedlemmar. Årets teknikdag arrangeras på Kämpasten i Sigtuna den 1 december. För mer information tyck här

Stora Hydraulik och Pneumatikpriset skall stimulera till nya innovationer

Tillsammans med Fluid Scandinavia har föreningen instiftat ett pris som kan tilldelas någon eller några som på ett speciellt sätt bidragit till att driva utvecklingen framåt inom hydraulik- eller pneumatikområdet. Prissumman är max 100 000:-.
Priset har tidigare delats ut vid två tillfällen, 2010, 2012 och 2015.

Det övergripande syftet med priset är att det skall bidra till att stärka Sverige som en ledande nation inom hydraulik- och pneumatikområdet genom att:

Att driva på utvecklingen inom hydraulik- och pneumatikområdet.

Att öka intresset för hydraulik och pneumatik

Att öka kunskapen om hydraulik och pneumatik

Att stimulera personer involverade i dessa teknikområden att utveckla nya produkter, systemlösningar m.m.